ایران در گذر تاریخ

حکایت😊☺️

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۸:۱۶
محمد جواد اکبری

داریوش هخامنشی,مردی فراتر از تاریخ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۶ ، ۲۲:۲۹
محمد جواد اکبری

👇 ده پند انوشیروان دادگر👇

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۵ ، ۱۴:۵۵
محمد جواد اکبری
۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۵ ، ۱۹:۲۶
محمد جواد اکبری
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۵ ، ۱۹:۰۰
محمد جواد اکبری
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۵ ، ۱۸:۵۷
محمد جواد اکبری
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۵ ، ۱۸:۵۵
محمد جواد اکبری

کـــــوروش بـــــزرگ

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۵ ، ۱۷:۵۵
محمد جواد اکبری
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۵ ، ۱۵:۰۹
محمد جواد اکبری